Video

     Pogledajte naše video uratke s nastupa

     u Švicarskoj i šire.

     Obavijesti

     Najnovije obavijesti za sve članove

     i prijatelje.

      Foto

     Provirite u našu bogatu foto galeriju

     i saznajte više o našim nastupima.

Tamburaški instrumenti hrvatskog folklora...

 

 

 

 

Tamburaški instrumenti poznati su u širem dijelu svijeta pa je tako naša tambura  srodna talijanskoj mandolini, španjolskoj gitari, ruskoj balalajci, ukrajinskoj banduri i drugim sličnim instrumentima.
Porijeklo svih tih instrumenata je iz krajeva Perzije (današnjeg Irana), gdje su tadašnji stanovnici ( stari Asirci ) još prije više od 5000 godina imali instrumente  slične gore navedenim.

Kad je tambura došla iz  svoje pradomovine k nama Hrvatima i ostalim južnim Slavenima nije sasvim poznato. Jedni misle, da su južni Slaveni s tamburom došli već prije više od 1300 godina u ove današnje krajeve, a drugi misle, da su tek Turci tamburu donijeli k nama prije 500 godina.

Ali u svakom slučju  Bosna je staro središte narodne tambure, a iz Bosne se onda proširila po Slavoniji i Bačkoj gdje su se prije više od 100 godina počeli stvarati prvi tamburaški sastavi, koji su tamburu proširili u posljednjih 70 do 80 godina po svim našim krajevima.

 

Bisernica (Prim):   

Ima najviši zvuk u tamburaškom orkestru pa se zato i posebno ističe u zvučnoj slici orkestra. Ima 3 žice, koje su u paru ugodjene. Zbog svog karakterističnog visokog zvuka i malih dimenzija (najmanja tambura) posebno je pogodna za "sitan vez", odnosno svirku ukrašenu raznim ukrasilicama od kojih neke zvuče virtuozno ako je sviraju vrhunski svirači. Obično je sviraju najbolji tamburaši'u orkestru. U malim sastavima se smatra vodećim instrumentom, dok u orkestrima može imati i drugačiju ulogu. Bisernica 2 se od bisernice 1 razlikuje samo po dionici, odnosno bisernica 2 svira drugi glas.

 

 

Brač (1 i 2) ili A brač - Basprim:

Prva žica mu je ugođena na "a1".

Ima oblik gitare, samo je manji od nje. Njegov zvuk je visinom najbliži Ijudskom glasu. To je izuzetno važan instrument za punoću zvuka orkestra pa treba paziti da bračevi 1 i 2 budu zastupljeni u dovoljnom broju. U dobro balansiranom orkestru bračevi 1 i 2 čine oko trećine svih dionica.

Brač 3:

Također je oblika gitare, manji od nje i veći od A brača. Svirajuči 3. Glas čini cjelinu sa bračevima 1 i 2. Sa prvom žicom "e1" ugođen je za čistu kvartu niže od A brača.

 

Čelo:

Dobro popunjen zvuk orkestra nemoguće je postići bez ovog instrumenta. Takođerje oblika gitare, kao i bračevi. Dionicu čela uglavnom čine rastavljeni akordi kombinirani sa neakordičkim tonovima. Takvom dionicom i ugodnirn zvukom za oktavu više od berdeta (tamburaškog basa) i oktavu niže od A brača upotpunjuje prazninu u širokoj lepezi zvuka izmedu bisernica i berdeta.

Čelo berde:

Oblikom podsjeća na berde, a dionica mu je slična čelu, kao i njegova uloga u orkestru. Svira se u okomitom položaju, kao i berde, samo što njegov svirač sjedi. Ima vrlo ugodnu boju tona i zajedno sa čelom čini zvuk orkestra ugodno popunjenim

 

Bugarija (Kontra)

Gitarastog je oblika, poput bračeva i čela. Prazne žice daju kvintakord E. Prilagodenaje za sviranje akorda, dajući ritam cijelom orkestru. Udarac bugarije često nastupa na drugoj dobi nakon udarca basa ili na drugim dijelovima dobi pa je u narodu zovu i kontra. U tipičnom narodnom ili etno ritmu (2/4 ili ponekad 4/4) bas i bugarija sviraju ritam koji je slikovito nazvan "estam". U orkestralnim kompozicijama uloga bugarije može biti i šira od davanja ritma i "kontriranja" basu, ali to ovisi o zahtjevima i maštovitosti skladatelja.

 

 

 

Berde (Bas, Begeš)

Tamburaški bas je najveći instrument u orkestru. Svirač ga svira stojeći. Njegova dionica je slična basovoj dionici iz bilo kojeg glazbenog sastava. Sa svojim dubokim zvukom doima se kao temelj na kojem počiva zvuk cijelog orkestra.

 

Joomla templates by Joomlashine